sk

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Prevádzkovateľom webstránky www.zuzanachromacoaching.sk je spoločnosť Zuzana Chromá Coaching so sídlom Pražská 9, Košice, 04011, IČO 53863259.

Na poskytovanie našich služieb a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR").

  1. Spracovanie osobných údajov

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak máte záujem o naše služby a produkty, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe, ďalších stretnutiach.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac po dobu 1 roka od našej poslednej komunikácie.

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade objednania služby (koučingu alebo poradenstva)

Ak si u nás objednáte službu, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónneho čísla, e-mailu.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - dodať vám koučingové alebo poradenské online stretnutia, poprípade naše produkty. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať už pred začatím spolupráce, zaslaním dohody o poskytnutí koučingu alebo poradenstva, osobnostného dotazníka, vyhotovenia a zaslania faktúry cez e-mail. A zároveň medzi sedeniami zasielaním úloh po našej vzájomnej dohode. Rovnako v prípade vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

  1. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a zvolili ste si odber noviniek,pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázal

Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: coaching@zuzanachromacoachig.sk

  1. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Tieto podmienky sú účinné od 12.06.2021