sk

Čo je coaching (koučing)

Čo je koučing?
Čo je koučing?


Koučing (koučovanie) je vzťah medzi klientom a koučom založený na rovnosti. Kouč nie je expertom na klientov problém, kouč je expertom na koučovanie. Klient sám je expertom na svoj problém resp. tému, ktorú do procesu prináša. Úloha kouča spočíva v kladení otázok, ktoré klienta vyzývajú prekročiť hranice komfortnej zóny, čo je v priebehu spolupráce nevyhnutné pre klientov pokrok.

Koučing sa zameriava na budúcnosť a riešenia. V priebehu koučovania sa zameriavame na sebapoznávanie a sebarozvoj klienta, ktorý vedie k žiadaným zmenám. Pravdaže sa počas procesu môžu vyplaviť veci, ktoré nútia klienta premýšľať nad minulými skúsenosťami resp prekážkami, ktoré mu doteraz bránili uspieť. Niekedy kouč pracuje na klientových limitujúcich presvedčeniach, ktoré môžu siahať až do nášho detstva. Ale stále je celá spolupráca zameraná na dosiahnutie cieľa, pohyb vpred, do budúcnosti resp. čo môžem urobiť tu a teraz, aby som dosiahla/ol svoj zámer.

Klient s koučom pracuje na dosiahnutí svojho cieľa. Hmm, veľmi široká definícia? Poďme si ju rozobrať.

Klient vstupuje do vzťahu s koučom s nejakým cieľom, ktorý chce dosiahnuť. Spolu sa zamerajú na to, čo KONKRÉTNE chce klient dosiahnuť. Klientovi sa môže zdať, že je to úplne jasné, ale kouč si potrebuje byť istý, že klient presne vie ČO chce dosiahnuť, v AKOM ČASOVOM rámci, AKÉ budú DôSLEDKY dosiahnutia cieľa, čo všetko už klient SKÚŠAL a nevyšlo to a PREČO... Pretože súčasťou koučovania je zvyšovanie VEDOMIA klienta o svojej situácii. Samotné zvedomovanie si svojej situácie, svojho života, svojho doterajšieho konania a myslenia, prináša nové svetlo a nový uhol pohľadu na problém, ktorý chce klient vyriešiť.

Čo nie je koučing?
Čo nie je koučing?

Koučing nie je:

Poradenstvo- už názov prezrádza, že poradca (psychológ)  radí klientovi v jeho probléme, prináša možnosti riešenia a odpovede na klientove otázky. Týmto sa prenáša zodovednosť za rozhodnutia z klienta na poradcu. Príklad: Klient prichádza k poradcovi, lebo má problém vo výchove detí. Poradca je expertom na výchovu detí a pomôže klientovi vybrať takú metódu, ktorá v rodine klienta má najväčšiu šancu uspieť.

Terapia- Do terapeutického vzťahu vstupuje klient, aby vyriešil svoje (vačšinou) dlhodobé problémy, ktoré mu bránia v každodennom živote. Terapeut má za sebou niekoľkoročný výcvik a je expertom na niektorý terapeutický prístup (poznáme viaceré školy terapie). Terapeut sa väčšinou zameriava na minulosť a snaží sa s klientom prísť na to, kde až siahajú korene jeho (osobnostných) problémov.

Mentoring- V tomto vzťahu je mentor tým, ktorý je expert na problematiku a klient k nemu prichádza s tým, že sa chce od neho učiť. Mentor odovzdáva svoje skúsenosti a vedomosti klientovi.

V čom je koučing iný? V prvom rade, nenecháva klienta závislým na koučovi. Klient je rovnocenný vo vzťahu a má všetky vedomosti a schopnosti na to, aby sám dosiahol, čo si zaumieni.  V koučingu vidíte rýchlejšie výsledky ako v spomínaných pomáhajúcich odboroch, klient dokáže v priebehu týždňov, mesiacov dosiahnuť svoje krátkodobé ciele, ktoré vedú k tým dlhodobejším.  Pravdaže, ak na nich budete pracovať. 

Pre koho je koučing určený?
Pre koho je koučing určený?

Pre každého, kto sa chce rozvíjať, posúvať dopredu, posúvať svoje hranice a objavovať svet za nimi.

Pre ľudí, ktorí vedia, že najlepšia investícia je investícia do seba.

Chcel/a by si si splniť sen... rozbehnúť biznis.... cestovať... Doplň si tam čokoľvek, čo cítiš, že by si mala urobiť, ale niečo ťa v tom brzdí... Vieš, že máš na viac...

A pokojne to môže byť aj pre niekoho možno prirodzená schopnosť, ako napríklad povedať nie, alebo prehovoriť na verejnosti, naučiť sa starať sa o seba a nájsť si pre seba čas, budovať svoje sebavedomie a sebalásku...

Ale... odkladáš to, čakáš kým... raz... raz, keď si našetrím.. raz, keď sa osamostatním... raz, keď deti vyrastú... a to RAZ neprichádza...

Neprichádza, lebo to RAZ je TERAZ... keď sa rozhodneš!

Koučing je spôsob ako dosiahnuť svoj potenciál a a žiť svoj život, akým ho chceš mať už teraz.

Potrebuješ sa sústrediť na seba, zistiť, čo ďalej, aký bude ďalší krok...

Chceš byť sebavedomejšia, veriť si, nebáť sa rozhodovať v súlade so svojim presvedčením...

Cítiš, že tvoje konanie a tvoje hodnoty nie sú prepojené, na verejnosti sa správaš poďľa očakávaní ostatných a vnútri cítiš rozpor...

Chceš s tým niečo robiť...

Aj na to je koučing, cez spoznávanie seba ku konaniu, ktoré je v súlade s tvojimi hodnotami.