sk

Referencie

Megan R.

Zuzana je výborná koučka. Má schopnosť načúvať a klásť podnetné otázky, ktoré ma nútili vyjsť zo zaužívaných vzorcov uvažovania. Pomohla mi pohnúť sa k môjmu cieľu a keď sme narazili na moje sebalimitujúce presvedčenia, vhodnými otázkami sme ich skúmali z rozličných uhlov. Po každom stretnutí som sa cítila motivovaná pracovať ďalej na tom, čo som si zaumienila.

Saša M.

Pamätám si, ako som sa cítila po prvom stretnutí so Zuzanou. Bol to silný moment prebudenia. Zuzana ma koučovala počas obdobia, kedy som robila veľmi dôležité rozhodnutia. Jej podpora a povzbudenie spolu s otázkami na zamyslenie sa mi dodali sebavedomie.

Po ukončení našich stretnutí môžem povedať, že som začala pracovať na viacerých svojich cieľoch a utvrdila som sa vo svojich rozhodnutiach. Ale najdôležitejšie je, že som urobila veľký pokrok v premýšľaní iným spôsobom, čo viedlo k prekvapujúco lepším výsledkom, ako som si predstavovala.

Eduard P.

Byť koučovaný Zuzanou bola moja prvá skúsenosť s koučingom. Bola to pre mňa cenná skúsenosť a zároveň výzva. Priamym dôsledkom našich stretnutí bolo, že som podnikol špecifické kroky ku dosiahnutiu mojich cieľov.

Zuzanin koučovací štýl je priateľský a vľúdny a zároveň podnecujúci ku zmene vzorcov myslenia.

Peter Ch.

Všetky 4 sedenia boli pre mňa veľmi podnetné. Jej šikovné kladenie otázok ma nútilo hľadať odpovede, ktoré ma dovedú k mojim celoživotným cieľom. Bol som veľmi spokojný. Ďakujem.

Nervana I.

Práca so Zuzanou bola osviežujúca a podnetná na nové myšlienky. Naše stretnutia sa sústreďovali okolo môjho time-manažmentu a môjho psychického a fyzického wellbeingu. Pomocou jej správne zameraných otázok som si uvedomila, na čom naozaj chcem pracovať.

Bolo to pre mňa veľmi užitočné mať niekoho, komu som každý týždeň mohla zdeliť môj progres a osláviť každý pokrok. Za to Ti Zuzana naozaj ďakujem. Veľmi mi pomáhalo, keď sme pracovali na tom, čo by ma mohlo zastaviť, alebo spomaliť. Tým som si dokázala naplánovať možné kroky pri prekonávaní prekážok a pokračovať vo svojich plánoch.

Bolo mi potešením pracovať s tebou a teším sa na budúce výzvy.

Angelika M.

Stretnutia so Zuzanou mi pomohli začať a sústrediť sa na oblasť môjho života, na ktorej som potrebovala popracovať (sebavedomie). S každým sedením som mala pred sebou konkrétnejšie oblasti, v ktorých som sa chcela rozvíjať a dosiahnuť svoje ciele. Po skončení našich stretnutí som motivovaná pokračovať v tejto ceste.