sk

Pre firmy

Využite možnosť ponúknuť vašim zamestnancom odmenu v podobe individuálneho koučingu alebo si vyberte niektorú zo skupinových foriem

Individuálny koučing pre zamestnancov

Ponúknite svojim zamestnancom benefit vo forme osobného koučingu, v rámci ktorého môžu pracovať na svojom osobnostnom rozvoji.

Spokojný zamestnanec, ktorého potreby nie sú prehliadané, je výkonný zamestnanec.

Skupinový workshop

V rámci skupinového workshopu sa zameriame na konkrétnu oblasť, ktorú chcete u svojich zamestnancov rozvíjať.

Môžete si vybrať buď z mojich programov vytvorených pre indiviuálnych klientov, alebo vám na požiadanie vytvorím workshop podľa vašich potrieb.

Teambuilding

Máte záujem o to, aby sa členovia vašeho tímu bližšie spoznali, alebo potrebujete vášmu tímu po dlhších homeoffice-och umožniť opätovné prepojenie, zosúladenie sa mimo pracovných úloh? 

Ponúkam vám možnosť série krátkych teambuildigov na pracovisku v trvaní 90min. Minimálny počet stretnutí 3. Ostatné dohodou.