sk

Koučing

Individuálny coaching (koučing)

Chcela by si sa začať venovať viac sebe, svojím potrebám, cítiš, že máš niekde svoje limity a chceš sa zlepšovať, stať sa svojou najlepšou verziou.

Ale nevieš urobiť prvý krok, alebo keď sa o niečo pokúsiš, niekde to zlyhá a už nemáš chuť opakovať rovnaké chyby.

Koučing ti pomôže spojiť sa so svojím vnútrom, s tvojimi hodnotami, s tvojimi zdrojmi, ktoré ti pomôžu na tvojej ceste za vytúženým cieľom, poznaním a porozumením sebe.

Možno chceš rozbehnúť biznis.... cestovať... Doplň si tam čokoľvek, čo cítiš, že by si mal/a urobiť, ale niečo ťa v tom brzdí... ale vieš, že máš na viac...

A pokojne to môže byť aj pre niekoho možno prirodzená schopnosť, ako napríklad povedať nie, alebo prehovoriť na verejnosti, naučiť sa starať sa o seba a nájsť si pre seba čas (work-life balance), budovať svoje sebavedomie a sebalásku...

Ale... odkladáš to, čakáš kým... raz..., raz, keď si našetrím.. raz, keď sa osamostatním... raz, keď deti vyrastú... a to RAZ neprichádza...

Neprichádza, lebo to RAZ je TERAZ... keď sa rozhodneš!

Koučing je spôsob ako dosiahnuť svoj potenciál a a žiť svoj život, akým ho chceš mať už teraz.

Koučing je kľúčom k odomknutiu klientovho potenciálu. Prináša zmenu, pohyb, sebapoznanie, silu, začiatok a niekedy aj koniec. Píšem niekedy, pretože, keď sa raz človek začne rozvíjať, tak každý dosiahnutý cieľ je len ďalším krokom ku dosiahnutiu plného potenciálu. Je to celoživotná cesta.

Koučing je vzťah medzi klientom a koučom založený na rovnocennosti a zameraný na budúcnosť a riešenia. Klient má v rukách všetku moc, zručnosti a schopnosti potrebné pre vyriešenie problému resp. dosiahnutie svojho cieľa. Kouč tieto procesy urýchľuje a obracia pozornosť klienta do seba.

Kouč neradí, neponúka svoje riešenia a názory. Kouč verí, že klient je schopný sám si poradiť, potrebuje iba pomoc pri zameraní sa na svoj cieľ. Kouč je tu odborníkom na koučovací proces a kladenie takých otázok, ktoré klienta vyzývajú, niekedy až nútia prekročiť hranice komfortnej zóny a pohnúť sa z miesta.

Programy rozvoja osobnosti

V prípade, že v súčasnosti nemáte konkrétny cieľ, na ktorý by ste sa chceli zamerať, ale chcete sa rozvíjať a spoznávať, vám ponúkam ucelené programy na rozvoj osobnosti.

Zdravá sebadôvera

Program na rozvoj sebavedomia

Mať sebavedomie neznamená povyšovať sa nad iných, alebo mať na všetko odpoveď a názor. Mať sebavedomie znamená byť si istý samým sebou, že rozličné situácie, ktoré prináša život, zvládnem. Čím viac som si istý/á sám/a sebou, tým viac si dokážem priznať, že sú veci, ktorým nerozumiem. A je to v poriadku. Pretože viem, že od toho nezávisí môj pocit spokojnosti.

Program sa skladá zo 6 sedení.

Ako sa mať rád/a

Program na rozvoj sebalásky

Mať sa rád znamená žiť v súlade so svojimi hodnotami, robiť rozhodnutia, s ktorými sa stotožňujem, vedieť povedať nie, slušne, asertívne, veriť si, že to čo príde zvládnem a v prípade, že neuspejem, mať so sebou súcit a neničiť sa výčitkami.

Mať sa rád znamená vyhradiť si pre seba čas, venovať sa tomu, čo ma napĺňa, aj popri práci a rodine.

Počas 6 stretnutí sa zameriame na poznanie seba, svojich hodnôt, na budovanie sebaúcty a sebaprijatia (svojich silných aj slabých stránok).

Som tu a teraz

Program na rozvoj bdelej pozornosti (mindfulness)

Jednoduché, konkrétne úlohy na pár minút vás budú postupne viesť k tomu, aby ste si dokázali sami čoraz častejšie uvedomovať silu prítomnosti.

Počas stretnutí sa budeme venovať tomu, ako sa v každodennej rutine zastaviť a uvedomiť si, kde sme, čo robíme, čo vidíme a cítime. Na chvíľu vypnúť nikdy neutíchajúce myšlienky a zapojiť zmysly.

Kontaktujte ma

Ak sa chcete informovať o jednotlivých službách, alebo konzultovať najlepšiu možnosť pre vás, napíšte mi a ja sa vám ozvem v najbližšom možnom čase.