sk

Blog

William James v roku 1892 vyslovil názor, že celý náš život je len hŕba zvykov.

Starostlivosť o seba je tak individuálna, ako sme každý iný. To znamená, že niekto potrebuje viac spánku, niekto potrebuje viac pohybu, iný potrebuje knihu vo vani, a ďalšia si dopraje pravidelnú masáž.

Väčšina z nás, dokonca by som si dovolila tvrdiť, že každý z nás, si v sebe uchovávame negatívne presvedčenia, ktoré nás brzdia a sabotujú naše pokusy o dosiahnutie dôležitých cieľov. V psychológii a v koučovacej literatúre sa tieto presvedčenia nazývajú SEBALIMITUJÚCE PRESVEDČENIA (self-limiting beliefs).