Wellbeing - Životná pohoda

01.12.2021

Wellbeing alebo životná pohoda nie je synonymom slova šťastie.

Je to viac udržateľný stav nášho každodenného života ako byť neustále šťastní. Šťastie je emócia, ktorá je chvíľu tu a potom už nie je. Tak ako ostatné emócie. Je časovo ohraničená. V mojom chápaní je wellbeing neohraničený časom, ale naším postojom k životu a konaniu, ktoré podporuje našu spokojnosť s tým, aký život žijeme.

Poďľa Martina Seligmana (zakladateľa Pozitívnej psychológie, ktorý sa venuje aj téme šťastia vo svojich knihách) sa wellbeing skladá z piatich komponentov:

1. Pozitívne emócie

2. Flow - schopnosť nechať sa unášať aktivitou, ktorú práve vykonávame, ponoriť sa do procesu.

3. Vzťahy

4. Zmysel života

5. Úspech

1. Pozitívne emócie - zažívanie pozitívnych pocitov a nálad, ktoré majú povznášajúci vplyv. Ako často počas dňa zažívate pozitívne emócie a pocity? Ako často sa cítite počas dňa dobre, spokojne? Ako často sa usmievate v bežný deň?

2. Flow - Zahĺbenie sa do činnosti, kedy strácate pojem o čase, ste úplne ponorený do toho, čo robíte, nerozlišujete medzi sebou a aktivitou. Táto činnosť je pre vás potešujúca a odmeňujúca.

3. Vzťahy - Pozitívne vzťahy, starostlivé, podporné a podporujúce vás a vašu činnosť. Gottman vo svojich výskumoch zistil, že pomer pozitívnych a negatívnych emócií vo vzťahu by mal 5 ku 1nej To znamená, že na to, aby sme sa cítili v akomkoľvek vzťahu dobre, aby aj vzťah prospieval, pozitívne emócie v ňom a z neho na nás vplývajúce musia byť päťnásobne častejšie, ako negatívne.

Neznamená to, že máte v každom vzťahu pociťovať nekonečné šťastie, ale že v ňom máte zažívať častejšie pocity prijímania, láskavosti, radosti, záujmu o vašu osobu, máte sa vedieť spolu smiať (ľudia zdravých partnerských vzťahoch vám povedia, že sa s tým druhým často smejú .

Cvičenie:

Skúsme si to hneď uviesť do praxe.

Vyberte si jeden zo svojich blízkych vzťahov a spomeňte si, ako často ste sa s touto osobou za posledných 24-48 hodín:

Zasmiali

Tešili sa zo vzájomnej spoločnosti

Ste si pomohli

Ste sa rozprávali o niečom a ten druhý vám venoval neprerušovanú pozornosť.

Koľko negatívnych pocitov si spájate s touto osobou za posledné dva dni?

Ako často ste zvýšili na seba hlas?

Ako často ste sa hnevali?

Ako často ste ste sa cítili v prítomnosti druhej osoby nepríjemne?

Ako dlho ste udržiavali v sebe túto negatívnu energiu?

Aký je pomer medzi pozitívnymi a negatívnymi emóciami v tomto vzťahu pre vás?

4. Zmysel života - vám dáva pevný základ, na ktorom môžete stavať a smerovanie vášho života. Venovanie sa činnostiam, ktoré dávajú zmysel a význam vášmu životu je spojené s pocitom radosti, šťastia a životnej pohody silnejšie, než vykonávanie aktivít, ktoré prinášajú uspokojenie a zábavu. Ak veríte, že vaše povolanie, vaše aktivity, dávajú vášmu okoliu, alebo aj celému svetu nejakú pridanú hodnotu, že to, čo robíte, má význam pre čo i len jedného človeka, a teda že váš život má nejaký zmysel, to je základ vášho celkového wellbeingu,

5. Úspech - je poslednou súčasťou Seligmanovho modelu wellbeingu. Zahŕňa v sebe všetko od aktuálneho úspechu v práci, cez zvyšovanie si kompetencií a ich zvládanie na vysokej úrovni, až po schopnosť dosahovať osobné ciele. Ako pracovať na svojej úspešnosti? Zlepšovať svoje zručnosti a schopnosti a snažiť sa o dosiahnutie cieľa.