Koučovací proces

03.08.2021

Základnú "definíciu" koučingu mám napísanú na stránke v podsekcii "Čo je coaching?" Tu sa pozrieme na to, čo sa počas koučovacieho procesu deje.

Klient s koučom pracuje na dosiahnutí svojho cieľa. Hmm, ako táto spolupráca vyzerá?? Poďme sa na to pozrieť.

Klient vstupuje do vzťahu s koučom s nejakým cieľom, ktorý chce dosiahnuť. Spolu sa zamerajú na to, čo KONKRÉTNE chce klient dosiahnuť. Klientovi sa môže zdať, že je to úplne jasné, ale kouč si potrebuje byť istý, že KLIENT presne VIE ČO chce dosiahnuť, v AKOM ČASOVOM rámci, AKÉ budú DôSLEDKY dosiahnutia cieľa, čo všetko už klient SKÚŠAL a nevyšlo to a PREČO... Pretože súčasťou koučovania je zvyšovanie VEDOMIA klienta o svojej situácii. Samotné ZVEDOMOVANIE si svojej situácie, svojho života, svojho doterajšieho konania a myslenia, prináša nové svetlo a nový uhol pohľadu na problém, ktorý chce klient vyriešiť.

Niekedy sa stane, že klient zmení svoje pôvodné ciele a chce pracovať na niečom, čo si uvedomil počas sedenia alebo v čase medzi sedeniami (veľmi často). Uvediem príklad: Mala som klientku, ktorá chcela pracovať na svojom sebavedomí (hlavne v pracovnej oblasti), a počas nášho tretieho sedenia prišla s niečím iným, čo ju ťažilo a čo potrebovala riešiť na danom stretnutí. Koučing je živý proces, takže sme sa pravdaže venovali tomu, s čím klientka prišla a keď bola spokojná s riešením, pre ktoré sa rozhodla, mohli sme sa venovať opäť jej pôvodnému cieľu.

Keď si je klient úplne istý svojím cieľom, kouč sa zameria na to, ako TERAZ vyzerá klientova realita a čo doteraz robil, aby sa k svojmu cieľu priblížil.

Potom spolu preskúmajú, čo klientovi vyšlo, čo nevyšlo, aké sú jeho možnosti a napokon sa klient rozhodne, aký urobí ďalší krok.

Často stačí, že klient si uvedomí svoje priority a to samotné vedie k žiadanej zmene. 

Znie to v celku jednoducho, však? Krásny, priamočiary proces, kedy sa klient dostane z bodu A do bodu B. Tak načo je klientovi nejaký kouč, keď si na všetko aj tak musí prísť sám.

Dôvodov je viacero:

  • Kouč rozumie procesu a prevedie klienta tak, aby nič, čo sa na sedení otvorí, nezostalo neošetrené. Ide o uvedomenia si, ku ktorým klient pomocou odhaľovania svojej vnútornej motivácie k dosiahnutiu cieľa dospeje. Často ide o bloky, ktoré klient nemá spracované a doteraz ich neriešil, čím trpí jeho rozvoj a posun vpred. Niekedy klient zistí, že nekoná so svojím vnútorným presvedčením, nežije v súlade so svojimi hodnotami a to môže spustiť vlnu zmien, ktoré klient pre seba musí urobiť. Kouč ho týmto dôležitým obdobím sprevádza a podporuje a zároveň mu zvedomuje procesy, ktorými prechádza.
  • Kouč sa pýta také otázky, ktoré by si klient sám možno nikdy nepoložil, a tým otvára nové obzory.
  • Kouč je tam na to, aby klienta vyzýval k prekročeniu svojej komfortnej zóny a urobil pre seba a svoj rozvoj a učenie sa všetko, čo dokáže.
  • Kouč svoju klientovi bezvýhradne verí, že čo si zaumieni, to aj dosiahne. Verí, že klient má v sebe potenciál, ktorý môže naplniť.

Klient sa vo svojom zaneprázdnenom živote na chvíľu zastaví a s pomocou kouča uvidí svoju realitu z iného uhla, podarí sa mu vyriešiť otázky, na ktoré nemal doteraz čas a urobí vedomé kroky vpred k svojmu cieľu.