Je vaša práca len zárobková činnosť? Alebo v nej vidíte hlbší význam?

28.10.2021

Je vaša práca len zdrojom peňazí, alebo v nej vidíte hlbší význam a prínos pre ostatných?

Na prácu sa môžeme pozerať z troch hľadísk:

  1. Práca ako zdroj zabezpečenia: Moja práca je proste práca. Nechodím tam, lebo chcem, ale preto, že musím pracovať, aby som mohol po prvé platiť účty, a po druhé, venovať sa tomu, čo ma teší popri práci. Ak by som mal dostatok peňazí, viac by som do tejto práce nechodil.

  2. Práca ako kariéra: Moja práca je pre mňa možnosť zlepšovať sa, postupovať po rebríčku, zarábať viac, mať viac zodpovednosti. Táto práca mi poskytuje externé odmeny a motiváciu ako je povýšenie, viac rozhodovacích kompetencií, vyšší plat, väčšia moc, vyššie sociálne postavenie, ale aj interné odmeny, ako je sebaúcta a hrdosť.

  3. Práca ako povolanie (calling) : Práca je pre mňa jednou z najdôležitejších súčastí života. Moja práca je cieľom. Keď milujem, čo robím, mojou motiváciou nie sú externé odmeny, nerobím to kvôli peniazom, ani prestíži (pravdaže, aj to ma poteší), ale robím to, lebo v tom vidím zmysel a pridanú hodnotu pre svet a pre svoje vnútorné uspokojenie.

Dajme si jedno krátke cvičenie.

Zamyslite sa nad svojou prácou, či už ide o platenú, alebo neplatenú prácu, z hľadiska jej významu pre vás. Je vaša práca len každodenný job? Alebo je aj vašou kariérou, či dokonca povolaním?

Zamysleli ste sa nad tým niekedy?

Popremýšľajte aj nad svojimi minulými prácami, porovnajte ich medzi sebou a urobte si poznámky.

Bola niektorá z vašich prác iba možnosť zárobku? Ktorú prácu ste považovali/ považujete za možnosť osobného rastu a kariéry? Pracovali ste niekedy len pre radosť z práce a z toho, čo prinesie do sveta?

Čo vám toto cvičenie ukázalo?

Ak ste zistili, že vaša práca je len čisto zdroj príjmov, nemáte z nej radosť, necítite sa tam dobre, alebo tam naozaj chodíte s nechuťou, čo s tým môžete urobiť?

Nejdem vás nahovárať na zmenu povolania, nie vždy je to možné, a niekedy to chce veľa odvahy. Ale existujú možnosti, ako pridať význam a zmysel vašej aktuálnej práci tak, aby ste z nej mali viac potešenia.

Rozliční ľudia sa pozerajú na rovnakú prácu odlišne. Myslím, že som vám neprezradila nič nové. ALE... ako sa pozerať na prácu tak, aby sme v nej videli význam? Na prácu, ktorá vám pripadá nudná, nevýznamná, obyčajná...

Psychologička Amy Wrzesniewski a profesorka Jane Dutton navrhujú, aby ste vyskúšali vo svojej práci aplikovať tieto možnosti:

  • Ak je to v rámci vašich kompetencií možné, zmeňte si počet, rozsah a/alebo typ vašich úloh.

  • Zmeňte počet a/alebo druh vašich osobných kontaktov v práci. To znamená, aby ste si vytvorili alebo zlepšili vzťahy či už ku kolegom v práci, alebo k ľudom, s ktorými sa v rámci svojej práce stretávate. Pokojne to môže byť len poštárka, ktorá každý deň nosí korešpondenciu, alebo pani v bufete, s ktorou môžete nadviazať každé ráno krátku konverzáciu, alebo kolegyňa z iného oddelenia, ktorú stretávate vo výťahu. Spojenie s ľuďmi je jeden z najdôležitejších aspektov spokojnosti v práci.

  • Zmeňte svoj pohľad na svoju prácu - možno vám jednotlivé úlohy a povinnosti v práci pripadajú bezvýznamné, alebo zbytočné. Čo takto sa na to pozrieť z inej perspektívy, z perspektívy spoločnosti, pre ktorú pracujete, prečo sú tieto úlohy dôležité. Alebo z perspektívy zákazníka, ktorý je cieľovou skupinou firmy, čo pre neho robíte, a pod.

Prečo by ste to mali vyskúšať? Aby ste vniesli do svojej každodennej činnosti význam/zmysel. Ak vidíme v niečom zmysel, dáva nám to základ, na ktorom staviame a smer, ktorým sa uberáme. Zároveň je zmysel činnosti/práce jedným z komponentov wellbeingu (celkovej životnej pohody) podľa Martina Seligmana. Vidieť zmysel a význam v našej práci a v našom živote nám dáva pocit zadosťučinenia, vytvárame hodnotu, ktorú posúvame ďalej do sveta.

Ak vidíme v niečom zmysel, dáva nám to základ, na ktorom staviame a smer, ktorým sa uberáme. 

Ak sa vám ani jedno z uvedených nepodarí zaviesť do praxe, možno je naozaj načase pouvažovať nad zmenou.

Koučing vám pomôže uvedomiť si svoje priority a hodnoty, na základe ktorých budete vedieť, akým smerom sa chcete uberať. Možno nie je potrebné robiť razantné zmeny. Niekedy stačí len zmeniť pozíciu v rámci jednej spoločnosti na to, aby sme svoje zamestnanie začali vnímať inak a cítili sa spokojnejší.