Čo sú to SEBALIMITUJÚCE presvedčenia a ako sa s nimi popasovať?

13.10.2021

Väčšina z nás, dokonca by som si dovolila tvrdiť, že každý z nás, si v sebe uchovávame negatívne presvedčenia, ktoré nás brzdia a sabotujú naše pokusy o dosiahnutie dôležitých cieľov. V psychológii a v koučovacej literatúre sa tieto presvedčenia nazývajú SEBALIMITUJÚCE PRESVEDČENIA (self-limiting beliefs).

...sabotujú naše pokusy o dosiahnutie dôležitých cieľov.

Tieto názory o sebe si nesieme často už z detstva, kedy sme o sebe počúvali názory svojich blízkych, rodičov, starých rodičov. Išlo o zovšeobecňovanie a škatuľkovanie našich zručností a schopností, dokonca aj našej osobnosti ("ona je hanblivá", "chlapci neplačú" a pod.). Alebo sme si neúspech, ktorý sa nás hlboko dotkol, zovšeobecnili na všetky nasledujúce neúspechy.

Ako deti sme to počúvali a uverili tomu, veď predsa moja mama a môj otec musia mať pravdu. A teraz v dospelosti narážame na to, že nedokážeme dotiahnuť niečo dokonca, keď zlyháme, v našej mysli okamžite vyskočí automatická myšlienka, ktorá nám potvrdí dôvod nášho zlyhania. A je jedno, či je tento dôvod pravdivý, reálny alebo vôbec nesúvisí s danou situáciou. V našej hlave to proste tak je.

...nedokážeme dotiahnuť niečo dokonca, keď zlyháme, v našej mysli okamžite vyskočí automatická myšlienka, ktorá nám potvrdí dôvod nášho zlyhania.

Myslím, že práve za týmto stojí známa veta od Henryho Forda: "Ak veríš, že niečo dosiahneš, alebo veríš, že niečo nedosiahneš, v oboch prípadoch sa nemýliš." (Whether you think you can, or you can't, you're right).

Ako vyzerá také sebalimitujúce presvedčenie?

Obsahuje slovíčka ako NIKDY, VŽDY, STÁLE, ZASE a pod.

"VŽDY sa mi toto stane."

"NIKDY nedokážem rozbehnúť svoj vlastný biznis."

"Nie som dobrý v práci s ľuďmi."

"NIKDY sa nedokážem postaviť pred väčšiu skupinu ľudí a povedať im niečo."

"Nie som kreatívna."

"NIKDY sa mi nepodarí zarobiť sama na seba."

"ZASE som to pokazila."

Čo však robiť v prípade, že sme ochromení vlastnými myšlienkovými pochodmi?

1. Zvedomiť si sebalimitujúce presvedčenie - v momente, keď nás takáto myšlienka napadne, je potrebné si ju uvedomiť. Častokrát je to tak automatický proces, že si túto svoju vnútornú reč už ani nevšímame.

2. Zapisovať si ich - keď si už začneme uvedomovať svoj negatívny vnútorný monológ, je potrebné si tieto vety zapisovať, najlepšie do zápisníka na to určeného. Zároveň je potrebné si ich spájať s udalosťami, ktoré tieto myšlienky vyvolali a pripísať si ich k danému presvedčeniu.

3. Prerámcovať sebalimitujúce presvedčenie - až teraz prichádza na rad vlastná práca so sebalimitujúcim presvedčením. Čo to znamená? Na vaše sebalimitujúce myšlienky sa pozrieme z hľadiska relevantnosti k daným situáciám, ktoré ste si zapísali a pravdivosti, či táto myšlienka reflektuje realitu minulých skúseností.

4. Premeniť sebalimitujúce presvedčenia na podporné afirmácie - v tomto bode pracujeme s klientom na zmene znenia jeho negatívneho presvedčenia tak, aby bolo podporujúce a motivačné. V momente, keď sa objaví automatické sebalimitujúce presvedčene, si ho klient vedome nahradí svojou podporujúcou vetou.

Práca so sebou, so svojimi sebalimitujúcimi myšlienkami, nie je jednorazová záležitosť. Je to ako so všetkým, čo má hodnotu, čo má význam. Je to niekoľkoročný, možno celoživotný proces. Keď už raz začneme, postupnými krokmi dospejeme do nejakého menšieho cieľa, ktorý nám ale otvorí cestu ďalej, na ďalšiu našu métu. A tak to ide dookola. Preto netreba zúfať, ak sa nám naše sebalimitujúce presvedčenia nepodarí zdolať na prvýkrát, že to nepôjde. Žijú v našich mysliach roky, desaťročia, a budú sa chcieť udržať pri živote, pretože je to niečo, čo poznáme.

Postupnou prácou, ich odhaľovaním, zvedomovaním a pomenovaním ich budeme vedieť zneškodniť.

Ak máte záujem o sebarozvoj, chcete sa posúvať vo svojom živote, hľadáte svoje miesto a uplatnenie a stále narážate na to, že to nejde, že sa to v nejakom okamihu zastaví, ozvite sa mi pomocou kontaktného formulára na stránke a dohodneme si konzultáciu.